Category Archives: Nhà thờ Việt Nam

Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Đức Bà Giáo Xứ Chánh Tòa Sài Gòn 2022

Giờ Lễ Nhà thờ Đức Bà

Giờ Lễ Nhà Thờ Chánh Tòa Sài Gòn ( Đức Bà Sài Gòn): Ngày thường (thứ 2 đến thứ 7):  có 2 lễ lúc 5h30 sáng và 17h30 chiều. Chúa Nhật có 7 thánh lễ các khung giờ:  5h30 sáng, 6h45 sáng, 8h sáng, 9h30 sáng (thánh lễ bằng tiếng Anh), 16h chiều, 17h30 chiều […]