Category Archives: Gương các thánh

TIỂU SỬ THÁNH VINH SƠN ( VICENTE) HAY LÀM PHÉP LẠ

Thánh Vinh Sơn Vincente Hay Làm Phép Lạ

Thánh Vinh Sơn hay Vincente Ferrio là vị thánh được nhiều người Việt Nam đến khấn với nhiều phép lạ. Cuộc đời của vị tông đồ Âu Châu, vinh quang của Giáo hội, vinh dự của dòng giảng thuyết này cũng rất lạ lùng, Ngài chào đời tại Valentia nước Tây Ban Nha ngày 23 […]

Thánh Antôn Pađua – cuộc đời lạ lùng

Thánh Anto Padua - Vị thánh hay làm phép lạ

Người ta thường gọi thánh Antôn Padua là “ông thánh hay làm phép lạ”. Ngài là linh mục dòng Phanxicô, tiến sĩ Hội Thánh. Có lẽ, bạn đang đọc những dòng này, đã lần nào đó nhận được ơn lạ ngài ban sau khi khẩn cầu với Ngài. Tuy ngay lúc sinh thời Ngài đã […]