Tag Archives: Thánh Anton làm phép lạ

Thánh Antôn Pađua – cuộc đời lạ lùng

Thánh Anto Padua - Vị thánh hay làm phép lạ

Người ta thường gọi thánh Antôn Padua là “ông thánh hay làm phép lạ”. Ngài là linh mục dòng Phanxicô, tiến sĩ Hội Thánh. Có lẽ, bạn đang đọc những dòng này, đã lần nào đó nhận được ơn lạ ngài ban sau khi khẩn cầu với Ngài. Tuy ngay lúc sinh thời Ngài đã […]