Tag Archives: tiểu sử thánh vinh sơn ferrier

TIỂU SỬ THÁNH VINH SƠN ( VICENTE) HAY LÀM PHÉP LẠ

Thánh Vinh Sơn Vincente Hay Làm Phép Lạ

Thánh Vinh Sơn hay Vincente Ferrio là vị thánh được nhiều người Việt Nam đến khấn với nhiều phép lạ. Cuộc đời của vị tông đồ Âu Châu, vinh quang của Giáo hội, vinh dự của dòng giảng thuyết này cũng rất lạ lùng, Ngài chào đời tại Valentia nước Tây Ban Nha ngày 23 […]