Tag Archives: Kinh đọc hằng ngày

Các Kinh Cầu Nguyện Sáng, Tối Ngày Thường Và Chúa Nhật

Kinh sáng tối Công Giáo

Kinh Cầu Nguyện ngày thường và Chúa nhật với khoảng 40 kinh dựa theo nguyên mẫu trong Sách Kinh của Tòa TGM Hà Nội và một số kinh khác được sưu tầm và tổng hợp. Đây là hành trang quan trọng cho các tín hữu Công Giáo, nhất là với các dự tòng, tân tòng […]